vierk-touw

Retourneren van producten

Bij de aankoop van de producten van Savvy 'n Deep heb je als koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de producten te retourneren, gedurende een periode van veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

Tijdens deze bedenktijd wordt verwacht dat je zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking, en het product slechts in die mate uitpakt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Als je van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dien je het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Savvy 'n Deep te retourneren.

Neem om de producten te retourneren, of als je andere problemen ondervindt met de producten, contact op met Pascall de Groen op het mailadres pascall@savvyndeep.com.

Na afstemming per email zal het volledige aankoop bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, worden terugbetaald. De kosten van terugzending zijn voor eigen rekening.

© website & webshop designed and created by Pascall de Groen